dimecres, 22 de juliol del 2015

Vicent Partal: «Rajoy i els conceptes més elementals»

Les lleis només valen si qui les dicta les pot fer complir. El funcionament del món, si el despullem de la xerrameca interessada, és estrictament aquest: una llei només val si qui la dicta la pot fer complir. No dic ni que això m'agrade ni que deixe d'agradar-me, però és una realitat indiscutible. Una llei, qualsevol llei, a qualsevol part del món, és només paperassa si no hi ha ningú que obligue a complir-la. Que hi obligue, vull dir, de manera precisa i concreta, real. I evidentment cal que siga obeït. Allò que fa que un text siga llei no és que siga definit com una llei; no és el text en si, sinó el compliment obligatori, la capacitat de fer-la complir en tot moment i a tot arreu. I aquest és el gran problema que tenen ara mateix Espanya i Mariano Rajoy.

Mariano Rajoy no sé si no ho va entendre, això, el dia que en van parlar a classe o si ara prefereix fer l'orni. De les declaracions que va fer ahir, en deduesc que ignora els conceptes més elementals del dret i de la política, si és veritat que ell es pensa que podrà evitar 'legalment' la independència. Ara, si es tracta de propaganda i d'aconseguir titulars, ho accepte; què voleu que diga l'home? Però si resulta que aquest senyor és tan innocent de creure's això, valga'm Déu... Si el cas és aquest la seua ignorància sobre com funciona el món, sobre la política, sobre la mateixa realitat, és una ignorància supina.

Que les lleis evolucionen, que canvien, que se succeeixen les unes a les altres és una noció social primària i bàsica. I la demostració d'açò és gairebé augustiniana: si no fos així simplement continuaríem regint-nos encara avui per la primera llei que es va escriure. I veritat que això no passa?

Confiar cegament en l'aplicació de la llei contra la voluntat d'un poble és, per això, no únicament un error sinó sobretot un capteniment sense solta ni volta. Llevat que hom pense que pot usar la força bruta, i en aquest cas parle de l'exèrcit, per provar de fer complir una llei a qui no vol complir-la. Però això duria el debat a un altre àmbit. I crec que seria molt pitjor per a ell, encara. Per dues raons: primera i principal, perquè Espanya no té un exercit suficient ni tècnicament capacitat per a amenaçar-nos i encara menys per a ocupar de manera efectiva durant anys el nostre país. I segona, perquè vivim a l'any 2015 i a la Unió Europea.

Hi insistiré, doncs, per darrera vegada: senyor Rajoy, si vol que discutim amb una mica de trellat les seues posicions, potser que abans treballe una mica més els arguments. I li posaré un exemple sobre com es fan les coses. Si vol saber com esdevindrem una república independent només li cal llegir els volums 6 ('Les vies d'integració a la Unió Europea'), 7 ('La distribució d'actius i passius') 10 ('El procés constituent'), 13 ('La integració a la comunitat internacional') i 16 ('La successió d'ordenaments i administracions') del Consell Assessor de la Transició Nacional. De res.

Font; VilaWeb

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada