dimarts, 6 de maig del 2014

La sectorial de l'ANC Economistes: "La realitat sobre les pensions"

La sectorial de l'ANC Economistes per la Independència ens aclareix alguns aspectes relacionats amb la gestió i cobrament de les pensions:

"Diuen que 'calumnia que algo queda' i aquesta deu ser la tàctica del govern de l’Estat. La ministra de Treball ha afirmat que Catalunya ha rebut de la Seguretat Social durant el 2013 4.500 milions d’euros més del que ha aportat, gràcies a la solidaritat de tots els espanyols. Segueixen insistint en un dels arguments clàssics del discurs de la por.

El dèficit de la Seguretat Social per pensions a tot Espanya era de 37.000 milions d’euros. No és que Catalunya patís un dèficit i altres parts d’Espanya tinguessin un superàvit amb el qual pagar el dèficit català. El que passa és que, en moments de crisi, els sistemes de Seguretat Social es tornen deficitaris, en general, i han de ser coberts amb aportacions del pressupost de l’Estat. Per tant, a Catalunya li passa el mateix que a la resta de comunitats autònomes, i fins i tot en menor grau, ja que aquests 4.500 milions de dèficit sobre el total de 37.000 milions signifiquen el 12,16%, mentre que la població catalana és el 16,5% de l’espanyola. O, un altre càlcul en el mateix sentit, mentre el conjunt del sistema de la Seguretat Social a Espanya només ha cobert el 2013 el 80% de les pensions, a Catalunya en cobrim el 83%. O sigui que encara estem una mica millor.

Però anem al fons de la qüestió: com es cobreix el dèficit? Una part amb càrrec al Fons de Reserva de la Seguretat Social i una altra part amb càrrec als pressupostos de l’Estat.

Per tant, es cobreix, per un costat, amb les aportacions suplementàries fetes en els anys de bonança i, per un altre costat, amb la fiscalitat general del país. Resulta, però, que la principal aportadora de recursos al Fons de Reserva de la Seguretat Social ha estat Catalunya. Efectivament, entre 1995 i 2010 Catalunya ha generat un superàvit de 24.774 milions d’euros mentre Espanya sense Catalunya, en el mateix període, va provocar un dèficit de 86.332 milions d’euros. I, per altra banda, resulta que la gran aportadora de fons nets al sistema fiscal de l’Estat és, també, Catalunya: el dèficit fiscal que any rere any és d’uns 16.000 milions d’euros. Si tenim en compte que el fons de reserva també es nodreix d’aportacions fetes amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat i que Catalunya participa en un percentatge superior al que representa la seva població, l’aportació de Catalunya al fons de reserva de la Seguretat Social és del 74% del seu import.

Per tant, el nostre dèficit en pensions ens el paguem nosaltres, directament amb les nostres aportacions en el passat o amb la recaptació fiscal anual o amb el deute que haurem de tornar en el futur, no pas la resta d’espanyols. Dit d’una altra manera, una Catalunya independent podria pagar les pensions millor que l’Estat espanyol fins i tot en períodes de crisi. La prova definitiva és la comparació del saldo de la Seguretat Social per habitant generat a Catalunya i a Espanya, es pot veure que el saldo a Catalunya sempre és millor que el saldo a Espanya. A partir de 2008 la Seguretat Social a Catalunya té dèficit, com a tot arreu en temps de crisi, però aquest dèficit és inferior a l’espanyol."


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada