dimecres, 20 de desembre del 2017

La Generalitat xifra el dèficit fiscal el 2014 en 16.570 milions d'euros

Aquesta dada representa el 8,4% del PIB català, un percentatge quatre dècimes per sobre del de 2013. La Generalitat denuncia que Catalunya rep menys del que li correspondria per pes de població

La Generalitat va xifrar el dèficit fiscal de Catalunya amb l'administració central de l'Estat en 16.570 milions l'any 2014, el que representa un 8,4% del PIB català, i va estimar el del 2013 en 15.493 milions, equivalent al 8% del PIB, segons el càlcul realitzat pel Govern català destituït amb el mètode de flux monetari. Si es pren com a referència l'altre mètode de càlcul de la balança fiscal, el de càrrega-benefici, el dèficit fiscal seria d'11.590 milions el 2014, equivalent al 5,9% del PIB català, i d'11.477 milions el 2013, fet que suposa igualment el 5,9% del PIB català d'aquell any.

La balança fiscal mostra la diferència entre la despesa que l'Estat realitza en un territori i el volum d'ingressos que obté en aquell territori. Segons els càlculs del Govern català destituït, el dèficit fiscal registrat el 2014 i calculat segons el mètode del flux monetari és el major des de 2008, quan el dèficit fiscal va arribar a 17.200 milions, i en termes percentuals resulta el major des de 2009, ja que aquell any el dèficit equivalia al 8,5 % del PIB.

Com en anys anteriors, la balança fiscal de Catalunya amb l'administració central s'ha calculat segons dues aproximacions metodològiques: la del flux monetari i la d'incidència de càrrega-benefici. El mètode de flux monetari mesura l'impacte econòmic generat per l'activitat de l'Estat al territori i, segons la conselleria d'Economia, és més representatiu que l'altre, el de càrrega-benefici, l'elegit per acadèmics com Ángel de la Fuente per dissenyar els anomenats comptes públics territorialitzats.

El mètode de càrrega-benefici intenta mesurar l'impacte de l'actuació de l'administració sobre el benestar dels individus residents en un territori, i l'assignació de la despesa es realitza a l'autonomia on resideix el beneficiari, independentment d'on es produeix el servei públic o es realitza la inversió, de manera que a Catalunya se li imputaria la part proporcional a la seva població del pressupost de Defensa, per exemple.

Entre 1986 i 2014, el dèficit fiscal català pel mètode de flux monetari es manté estable amb una mitjana anual del 8% del PIB català, i la dada del 2014 és quatre dècimes superior a la mitjana d'aquell període històric. Quant al dèficit fiscal de Catalunya del 2012, una dada que es va donar a conèixer l'any passat, la Generalitat el va estimar en un principi en 14.623 milions, però finalment ha ajustat aquella xifra a la baixa, de manera que ara el calcula en 12.929 milions d'euros, un 6,6% del PIB, el més baix de la sèrie històrica en termes percentuals.

El dèficit fiscal de 16.570 milions estimat per la Generalitat el 2014 és resultat d'una aportació per part de Catalunya de 55.949 milions aquell any, el 18,9% del total, i d'una recepció de recursos per valor de 39.379 milions, un 13,3% del total. «Catalunya contribueix amb una proporció semblant al seu pes en el PIB estatal i en canvi rep una fracció de despesa que no arriba al pes de la població en el conjunt de l'Estat», argumenta el departament d'Economia en la seva anàlisi.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada