divendres, 26 de setembre del 2014

Marc Costa: "Polítics, és l'hora de ser valents"

La classe política catalana es troba actualment en una disjuntiva important. Estem davant una oportunitat històrica única i excepcional per al nostre poble de recuperar la nostra plena sobirania i llibertat, per la qual cosa és imprescindible que estigui a l'alçada que es mereix aquest procés.

En un marc d'evident desafecció política per als reiterats casos de corrupció que han malmès considerablement la seva imatge social, és necessari que les forces polítiques ara es posin al costat de la seva ciutadania, siguin valentes i defensin amb fermesa la voluntat majoritària mostrada el passat 11-S pel poble català de ser consultat. No n'hi haurà prou en convocar simplement la consulta, sinó que hauran de fer tot el possible perquè aquesta consulta sigui una realitat.

D'aquesta manera, la classe política catalana haurà de mostrar que realment està al servei del poble i no només al dels interessos d'una petita minoria. El missatge de l'11-S fou molt clar, rotund i explícit: no només volem votar el 9-N, sinó que votarem.

Perquè deixem-nos de romanços. La consulta és perfectament legal d'acord amb la legalitat catalana i no podem permetre que un tribunal tant desprestigiat com el Tribunal Constitucional ens impedeixi la seva celebració. Recordem que el Parlament de Catalunya va acordar l'any passat per una àmplia majoria que el poble català és sobirà per decidir el seu futur, acord del que en fou ratificada la seva vigència pel propi Parlament tot i la seva ignominiosa anul·lació per dit Tribunal Constitucional.

I, en el marc d'un Estatut també escandalosament retallat per aquell òrgan jurisdiccional, el mateix Parlament ha aprovat recentment per àmplia majoria una llei que ens ha de permetre exercir la nostra competència exclusiva en matèria de consultes populars.

Per tant, la classe política catalana no es pot doblegar davant les injustificable amenaces provinents de tots els estaments existents a l'Estat espanyol per aturar aquest exercici democràtic del 9-N. Sense cap mena de dubte, la consulta es presenta, doncs, com una gran oportunitat per tal de que aquestes forces polítiques puguin compensar el descrèdit i la cada cop més gran desafecció política que pateix la nostra societat. Només defensant amb coratge la voluntat del poble català podran recuperar aquest prestigi perdut.

El passat 11-S el poble català va enviar un mandat clar a la classe política, sortint massivament al carrer, deixant de banda les nostres diferències polítiques i socials, formant tots junts una gran senyera que va donar la volta al món. Ara els hi toca a les forces polítiques estar a l'alçada del què tots esperem d'elles, tenir el coratge necessari, deixant de banda els seus interessos partidistes i superant també les seves diferències polítiques, i apostar abnegadament i unitàriament per fer possible aquesta consulta del 9-N. No hi ha lloc per a dubtes, recels o vacil·lacions. Ara és l'hora. Mantinguem-nos tots units i siguem tots valents.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada