dimarts, 17 de juny del 2014

Jordi Porta: "Sacsejada política actual"

La situació política va accentuant uns elements que converteixen aquest moment en especialment important de cara al futur de la nostra societat. El conflicte entre legalitat i expressió democràtica en el cas de Catalunya està prenent renovades dimensions.

Com ja s'ha dit i repetit moltes vegades, el respecte a la llei és una de les condicions pel bon funcionament d'una societat, però en el nostre cas no podem oblidar les condicions amb les que es va elaborar i aprovar l'actual Constitució espanyola. I, a més, amb quins criteris s'ha anat aplicant i interpretant aquesta.

Pel que fa a l'Estat espanyol, l'abdicació del Rei Juan Carlos ha posat en evidència aquest mateix principi però en funció de si l'absència de consulta sobre Monarquia o República, el 1978, era el moment per poder-la plantejar ara. De fet aquest afer, en el marc del procés sobiranista català, tindria poca importància perquè està clar que en una Catalunya independent, òbviament republicana, el sistema del règim espanyol tindria per a nosaltres poca importància.

A un tercer nivell, l'organització institucional europea també està passant uns moments d'incertesa sobre el passos immediats a fer i amb un increment de desconfiança entre la població que posa el repte de la unió europea en un moment delicat.

A més, en aquests moments, tenir responsabilitats de govern vol dir tenir mala imatge de cara a la ciutadania. Els polítics han caigut en el desprestigi. Ja es veu que els partits que pujen en confiança ciutadana són els que no han de prendre decisions de govern. D'altra banda, els models de propostes de benestar social tenen avui grans dificultats per poder-se portar a terme i la clàssica diferència entre dretes i esquerres no es veuen traduïdes a la pràctica.

En aquest marc socio-polític actual, a parer meu, cal mantenir aquestes dues actituds. En primer lloc, no afavorir la crítica sistemàtica als polítics. És evident que hi ha de tot com a la societat en general, però cal reconèixer que tenen en aquests moments una tasca difícil i que cal, amb les posicions crítiques que cadascú cregui convenient, respectar la seva funció que és la base del nostre sistema democràtic.

I en segon lloc --i per a nosaltres, els catalans, això és fonamental--, independentment de les diferències sobre el model de societat que vulguem defensar, cal mantenir el màxim d'unitat i força per avançar en el procés del nostre dret a decidir el marc institucional que majoritàriament els catalans volem pel nostre país.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada