diumenge, 9 de març del 2014

El govern espanyol accelera la nacionalització d'estrangers a Catalunya l'any de la consulta

Nous Catalans sospita que vol condicionar la consulta amb la immigració

El ministeri de Justícia espanyol tenia encallats des del 2010 mig milió d'expedients de nacionalitat a la direcció general de registres. Ara, des de començament del mes de febrer, el ministeri ha posat en marxa un pla intensiu de tramitació de tots aquests expedients, que es concentren sobretot, i curiosament, a Catalunya: n'hi ha 145.000 dels 500.000 de tot l'estat espanyol. Així ho indicava el departament de Justícia de la Generalitat, que ha hagut de posar en marxa un pla de treball de reforç de funcionaris per dur a terme tots aquests tràmits.

L’objectiu de l’equip de reforç és reduir el nom­bre de les inscrip­cions de naix­e­ment i d’adquisició de la ciutadania espany­ola, la jura de les quals s’ha efec­tuat davant de notari. Fins al mes de juny de l’any pas­sat les jures de nacional­i­tat només es podien fer als reg­istres civils, però a par­tir d’aquesta data i fins al 31 de desem­bre de 2013 el Min­is­teri va pos­si­bil­i­tar que també es fes­sin davant de notari.

L’equip de reforç ja ha final­itzat el pla de tre­ball ref­er­ent a les jures davant notari als reg­istres civils de Badalona, amb 1.135 inscrip­cions ges­tion­ades, i a l’Hospitalet de Llo­bre­gat, amb 1.562. Actual­ment tre­balla amb les inscrip­cions del Reg­istre Civil de Mataró, amb 1.239 pen­dents de ges­tionar. Més enda­vant es ges­tionaran les jures real­itzades als reg­istres civils d’aquestes poblacions.

El depar­ta­ment de Justí­cia ha selec­cionat un seguit de reg­istres civils, basant-se en les seves càr­regues de tre­ball. Els prop­ers reg­istres civils que comp­taran amb l’equip de reforç del Depar­ta­ment de Justí­cia són: Figueres, Mol­let del Val­lès, Gra­nollers, Cor­nellà, Tar­rag­ona, el Ven­drell, Gavà, Santa Coloma de Gramenet, Man­resa, Rubí, Girona, Lleida, la Bis­bal d’Empordà i Barcelona.

La fundació Nous Catalans, vinculada a CDC, ja fa un temps que adverteix d'una estratègia del govern espanyol amb la immigració per a condicionar la consulta i aturar la independència. El seu president, Àngel Colom, en parlava així en una entrevista l'any passat a VilaWeb: 'No oblido mai que en els moments previs a l'últim referèndum del Quebec l'estat federal del Canadà va jugar molt brut contra el procés sobiranista. I una de les claus de la derrota per poc més de mig punt va ser el joc brut amb la immigració. Va legalitzar de cop molts immigrats, els va donar moltes prebendes i se sap que una bona part d'aquesta immigració va votar no.'

I afegia: 'No em sap greu que accelerin aquest procés per a gent que hi té dret. Però que això passi ara em fa malpensar. De segur que provaran de mobilitzar la immigració pel no. Per això el catalanisme ha de treballar, i sortosament ja fa temps que s'hi dedica, per informar la immigració recent sobre el procés.'

Font: VilaWeb

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada