dimarts, 11 de novembre del 2014

Procediment de participació del 10 al 25 de novembre

Els dies hàbils entre el 10 i el 25 de novembre de 2014, les persones que no hagin pogut participar durant la jornada del 9 de novembre poden presentar les seves aportacions en els 7 punts de participació de Catalunya (llista en PDF).

El procediment de participació és el següent:

1. Preparació de la documentació

La persona interessada ha de preparar la papereta amb l’opció de participació escollida en un sobre (de 114x162mm) tancat. El material necessari està a disposició de les persones participants en els punts de participació.

2. Identificació davant del personal dels punts de participació

La persona interessada ha d’acreditar-se amb el DNI o la TIE vigent en què consti l’adreça en un municipi de Catalunya.

Les persones que no tinguin l’adreça de residència a Catalunya en el DNI, poden participar-hi si aporten, a més del document d’identitat, el volant o certificat d’empadronament en un municipi català. (aquest supòsit només serà admès per a la participació del 10 al 25 de novembre).

Els catalans i les catalanes residents a l’exterior que no tinguin l’adreça de residència a Catalunya en el DNI poden presentar el DNI o el passaport espanyol vigent, juntament amb el comprovant d’inscripció en el Registre de catalans i catalanes a l’exterior o el Certificat del padró d’espanyols residents a l’exterior (PERE), en què consti l’adscripció territorial a Catalunya.

3. Anotació en la llista numerada d’inscripció de participants

El personal dels punts de participació, després de comprovar que la persona no es troba prèviament anotada, anotarà en la llista numerada d’inscripció de participants el número d’ordre, el DNI/TIE o el passaport i el nom i cognoms de la persona participant i, en un paper en blanc, anotaran el DNI/TIE o el passaport. Aquest paper amb el número del DNI/TIE o passaport li serà retornat a la persona participant per tal que l’introdueixi, juntament amb el sobre que conté la papereta, en un sobre més gran (de 162x228mm).

4. Lliurament de l’aportació

Les persones interessades dipositaran a l’urna el sobre gran (de 162x228mm) que conté la documentació següent:

  • el paper amb el número de DNI/TIE o passaport
  • la papereta amb l’opció de participació en un sobre (de 114x162mm) tancat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada