dijous, 28 d’agost del 2014

Xavier Guarque: "El déficit del déficit"

És el que penso i sempre he argumentat, però ara ho llegeixo dit pels Tècnics del Ministeri d'Hisenda (El Economista.es).

Les Balances Fiscals publicades recentment inflen el dèficit fiscal de Madrid ja que només corregeixen parcialment l' “efecte capital” i deixa veure clarament que és la comunitat amb un major volum d'ingressos. El perquè està ben clar:

A part dels Ministerios i de totes les seus públiques estatals, és la seu social de més de la meitat de les grans corporacions privades, acaparant, per tant, la major part de la seva tributació per l'Impost de Societats, independentment de que la seva àrea de servei, total o parcial, sigui allí o no.

Les retribucions dels seus funcionaris i treballadors també hi repercuteixen directament mitjançant el seu consum i les seves rendes de capital.

A l'altre costat de la balança, Madrid acapara la major part de fortunes de tot l'Estat, a les que, lliurement, no els exigeix l'Impost del Patrimoni.

En un altre ordre de coses, es dona per correctament comptabilitzada als Pressupostos Generals de l'Estat la gestió i manteniment de molts ens radicats a Madrid, i dels que només se'n lucra Madrid.

A la vista d'aquestes dades, el Gestha senyala que Madrid rep més ingressos que la resta de comunitats, precisament per ser la capital de l'Estat, una realitat que seria ben diferent sense aquest efecte, i que mostraria un molt menor desequilibri de la seva balança fiscal al ensenyar-se les dades i fer les comparatives del conjunt de les Comunitats Autónomes que les seves partides d'ingressos son el resultat del moviment econòmic que son capaçes de generar.

Com diu aquell “Algú ho tenia que dir”, i ara ja no ho diu un qualsevol, ni ningú contrari que pugui estar interessat en desprestigiar l'adversari. No es pot acceptar com a normal les coses que no en tenen res de normal.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada