dissabte, 3 d’agost del 2013

Una Catalunya any rere any mancada d'inversió espanyola

La cambra de Comerç de Barcelona denuncia que la inversió de Foment a Catalunya ha estat inferior a la compromesa durant els darrers 11 anys

La Cambra de Comerç de Barcelona ha denunciat avui que la inversió que s'ha executat a Catalunya ha estat inferior a la que s'havia previst en els pressupostos de l'Estat els darrers 11 anys després d'analitzar per primer cop el frau d'execusió del grup Foment, que inclou el Ministeri i les entitats i empreses públiques que en depenen, com Adif, Aena o Renfe. La Cambra ha assegurat també que hi ha diferències molt importants entre. Per exemple, Múrcia, La Rioja, País Basc, Catalunya i Balears han rebut menys del 80% del que s'havia pressupostat a l'inici. En el cas concret de Catalunya, del 2001 al 2011 ha rebut en mitjana una inversió del 77.4% del total pressupostat, mentre que la mitjana del conjunt de les Comunitats Autònomes ha estat de gairebé 10 punts superior, és a dir el 86.5% del total pressupostat. La cambra de comerç barcelonina també ha denunciat que hi hagi comunitats on la inversió superi el pactat anteriorment, com Castella la Manxa i Aragó.

Després d'analitzar per primer cop la inversió realitzada per Foment del 2001 al 2011, la Cambra de Comerç de Barcelona ha arribat a la conclusió, entre d'altres, que el frau d'execució del grup Foment és important, i les diferències entre Comunitats Autònomes són molt notòries.

Així doncs amb l'anàlisi realitzat, la Cambra assegura que la inversió de Foment ha Catalunya ha estat molt inferior a la prevista a l'inici en els pressupostos de l'Estat dels últims onze anys. Denuncien les grans diferències que s'observem mentre diverses comunitats autònomes, ja que per exemple Castella i La Manxa han obtingut una inversió de més del 100% del pressupostat, mentre Múrcia, La Rioja, el País Basc , Catalunya i les Balears han rebut una mitjana del 80% del pressupostat.

Una de les primeres conclusions de l'anàlisi és que la inversió de Foment a Catalunya ha estat inferior a la inicialment prevista en els Pressupostos de l'Estat els darrers 11 anys. A més, la Cambra denuncia que s'observen grans diferències entre les comunitats autònomes: mentre que Castella la Manxa i a Aragó s'ha executat més del 100% de la inversió pressupostada, a altres com Múrcia, La Rioja, País Basc, Catalunya i Balears, el percentatge d'inversió s'ha situat, en mitjana, per sota del 80% del total pactat.

En mitjana, la inversió duta a terme pel grup Foment ha estat de 11.035 l'any durant aquest període, i aquest s'ha repartit per les diferents comunitats autònomes. Catalunya n'ha rebut un total de 1869, però quan comparem la xifra amb el percentatge que suposa del PIB de cada comunitat autònoma en el total de l'Estat espanyol, Catalunya és la comunitat que més aporta amb un 16.9%. Així doncs, des de la Cambra de Comerç es denuncia el balanç d'inversió negatiu que té Catalunya, ja que Foment ha invertit a Catalunya un percentatge que és inferior al del seu PIB respecte l'espanyol.

La cambra de comerç, també analitza la situació pel que fa a les inversions en l'Arc Mediterrani, que inclou Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià i Múrcia. Conclou, que aquesta zona té un dèficit d'inversió en estructures de 6667 milions d'euros en relació al seu PIB, mentre altres àrees espanyoles, com poden ser el Centre o el Sud Peninsular presenten un superàvit de 5744 milions.

Finalment, l'estudi conclou que aquest dèficit d'inversió que es pateix en l'Arc Mediterrani des de fa tant temps, està directament relacionat amb el dèficit fiscal de les comunitats autònomes que es troben en aquesta zona.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada