dilluns, 23 de març del 2015

CCN: «La gran banca espanyola concentra més del 31% dels desnonaments i dels llançaments hipotecaris de tota Espanya a Catalunya»

El Cercle Català de Negocis adverteix que Catalunya concentra el 31,01% dels desnonaments i de les execucions hipotecàries de tot l’Estat espanyol (2008-2014) malgrat representar només el 16,03% de la població. La pressió de la gran banca espanyola sobre les classes empobrides a Catalunya, dobla la que ens correspondria si els desnonaments i els llançaments hipotecaris es distribuïssin de forma equitativa al pes demogràfic de cada comunitat autònoma. Així, Catalunya a patit més de 170.000 desnonaments del total de quasi 568.000 produïts a tota Espanya. És a dir, Catalunya ha patit 79.389 desnonaments i execucions hipotecàries de més dels que li tocava segons el seu pes demogràfic, en el supòsit que la persecució de les entitats bancàries contra els impagats fos equitativa a tota Espanya. En canvi, en altres regions com Madrid, la correspondència entre el seu pes demogràfic i el percentatge de desnonaments i d’execucions hipotecàries és quasi exacta (13,74%).

Altres comunitats amb esbiaixos menors, però significatius, són: Canàries i Balears. A les Balears s’han produït un total de 20.619 desnonaments i execucions hipotecàries, 7.160 més dels que els hi correspondria. Per la seva banda, Canàries n’ha patit 42.417, uns 16.800 de més. La diferència d’aquestes dues comunitats amb Catalunya és que la major part dels casos de desnonaments i execucions hipotecàries a Canàries i Balears afecten a segones residències.

Els esbiaixos de Catalunya (79.389), Canàries (16.882) i Balears (7.160) es produeixen en favor d’Andalusia que ha patit 40.697 desnonaments de menys, el País Basc (16.338), Galícia (11.502), Castella Lleó (9.669), Extremadura (9.230), Astúries (5.061), Múrcia (3.729), Castella la Manxa (3.111), Navarra (3.065) i Aragó (2.460).

Al llarg de tota la sèrie (2008-2014) i des de l’inici de la crisi, Catalunya es manté com la comunitat amb més desnonaments. L’any 2008 els desnonaments a Catalunya (16.117) eren tres vegades superiors als de Madrid (5.499) i quatre vegades i mitja superiors als d’Andalusia (3.663). Aquell mateix any, fins i tot, les Illes Canàries (7.914) varen superar a Madrid en termes absoluts. El 2009, els desnonaments a Catalunya (21.843) varen superar els de Madrid (7.405), País Valencià (5.182), Andalusia (4.502) i Canàries (4.147) junts; malgrat que aquestes últimes comunitats sumen 22,2 milions d’habitants.

De tota la sèrie històrica, el nombre màxim de desnonaments i d’execucions hipotecàries a Catalunya es va produir durant els anys 2010 i 2011 amb 27.279 i 27.870, respectivament. En canvi, el màxim històric de Madrid és de 14.600, mentre que el d’Andalusia és de 13.913, ambdós el 2012.

Des del Cercle Català de Negocis considerem que hi ha prous evidències com per afirmar que les entitats financeres catalanes i espanyoles, estan concentrant tendenciosament a Catalunya els seus esforços en resoldre els casos d’impagament que tenen en cartera a tota Espanya. De fet, algunes entitats espanyoles que han absorbit petites entitats bancàries catalanes concentren la persecució dels impagaments en els clients d’aquestes últimes, en comptes de distribuir-ho de forma equitativa entre els clients de les diferents entitats filials i els de la matriu d’un mateix grup bancari.

Aquesta pràctica ha gaudit de la complicitat de l’administració de justícia espanyola. La seva manca de transparència i la seva ineficiència han permès esbiaixar totes les estadístiques oficials sobre els desnonaments i els llançaments hipotecaris. Les dades proporcionades pel CGPJ provenen de dues fonts: els jutjats de primera instància i dels Serveis Comuns d’Actes de Comunicació i d’Execució. Entre una font i l’altra hi ha més d’un 54% de diferència de mitjana, de manera que les dades proporcionades estan esbiaixades molt a la baixa. Fins i en això Catalunya és la comunitat que en surt més mal parada; ja que és la comunitat on la diferencia de les dades segons la font emprada és major.

Sigui com sigui som davant del resultat d’una decisió política. Concentrar a Catalunya un terç de totes les execucions hipotecàries de tot l’estat espanyol, suposa concentrar a Catalunya la pressió social dels moviments dits d’esquerres, en ple procés sobiranista; mentre al mateix temps s’alleugera la pressió social allà on els partits dinàstics tenen l’hegemonia.


       TOTAL     %      EQUITATIU * ESBIAIX 
Catalunya       170.42230,01%        91.033        79.389
Madrid        78.04113,74%        78.256      –     215
País Valencià        64.32611,33%        61.616          2.710
Andalusia        61.01310,74%      101.710      – 40.697
Canàries        42.4177,47%        25.555        16.862
Balears        20.6193,63%        13.459          7.160
Castella la M.        22.2173,91%        25.328      –   3.111
Galícia        21.8333,84%        33.335      – 11.502
Castella Lleó        20.7133,65%        30.382      –   9.669
Aragó        13.7822,43%        16.242      –   2.460
Múrcia        13.9892,46%        17.718      –   3.729
País Basc        10.0691,77%        26.407      – 16.338
Astúries          7.8301,38%        12.891      –   5.061
Cantàbria          7.6831,35%          7.155            528
Navarra          4.7150,83%          7.780      –   3.065
La Rioja          4.1660,73%          3.862            304
Extremadura          4.0590,71%        13.289      –   9.230
TOTAL       567.894100,00%

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada