dimarts, 22 de setembre del 2015

Catalunya dependent

Imagina’t que Catalunya és un estat independent al qual, en un moment donat, se li planteja la possibilitat d’integrar-se a Espanya com a comunitat autònoma. És el procés d’independència a la inversa. Naturalment els catalans hauríem de pagar el preu de tenir una Catalunya dependent.

Quines condicions ens imposaria Espanya?
 • Catalunya perdrà la seva subjectivitat política i jurídica, passant a ser una comunitat autònoma més.
 • Els catalans podran seguir utilitzant la seva llengua l’ensenyament i en les relacions, fins que decidim canviar les lleis per imposar la nostra. En qualsevol cas el castellà sempre tindrà prioritat, perquè corre el risc de desaparèixer a Catalunya.
 • Catalunya perdrà la representació internacional. Serà representada com a part d’Espanya i a través d’Espanya. L’estat defensarà els que cregui que han de ser els interessos de Catalunya, i ho farà a la seva manera.
 • Si en algun moment Catalunya mostra voluntat d’adquirir rellevància internacional, Espanya podrà utilitzar la seva xarxa diplomàtica per impedir-ho.
 • Els catalans tindran un Document Nacional d’Identitat que especificarà el seu municipi, la seva província, i l’Estat, però no farà cap menció de la seva pertinença a Catalunya.
 • A qualsevol esdeveniment internacional (esportiu, cultural, etc.) en què participin persones de Catalunya, es prohibirà l’exhibició de símbols catalans. L’única simbologia permesa serà l’espanyola. Espanya es reserva el dret de retirar de la competició qualsevol persona que exhibeixi simbologia catalana, per molta qualitat que tingui la seva intervenció.
 • Espanya recaptarà els impostos de Catalunya i en distribuirà els diners de la manera que cregui convenient, encara que això suposi que els serveis bàsics de Catalunya no quedin coberts. La Generalitat tindrà el privilegi de manifestar la seva opinió a la reunió anual que el Ministeri d’Hisenda convoca per a totes les comunitats autònomes.
 • Catalunya haurà d’acceptar que Espanya necessita, per raons de seguretat nacional, mantenir certs desequilibris a favor seu: ens reservem el dret d’intervenir els mitjans de comunicació públics i privats, i les xarxes informàtiques de l’administració.
 • La protecció d’Espanya podrà incloure intervencions dels serveis secrets espanyols, fins i tot en forma de filtracions sobre falses notícies als mitjans de comunicació.
 • Ens reservem el dret d’interpretar les lleis a favor nostre, incloent la possibilitat que una mateixa llei sigui rebutjada a Catalunya i acceptada a qualsevol altre regió.
 • Catalunya podrà tenir la seva pròpia policia i aquesta estarà obligada a cooperar amb el Ministeri de l’Interior. Els cossos policials espanyols podran ignorar la policia de Catalunya, encara que això en perjudiqui la seguretat.
 • Catalunya contribuirà a mantenir les despeses i els privilegis la Casa Reial Espanyola. Els catalans oferiran submissió al Rei d’Espanya.
 • Espanya controlarà les infraestructures de Catalunya: ports, aeroports, duanes, etc. S’assegurarà que Madrid és el centre magnètic de l’estat, encara que el deteriorament d’infraestructures a Catalunya li faci perdre pes o competitivitat.
 • Retallarem les competències que haguem atribuït a Catalunya quan ho considerem necessari, i sense avís previ. Ens assegurarem, a través del Tribunal Constitucional, que les lleis que aproveu han de rebre la nostra autorització. Les lleis espanyols sempre tindran un rang superior a les de Catalunya.
 • Ens reservem el dret d’incomplir les nostres pròpies lleis, o de modificar-les per adaptar-les a nostres necessitats, i de trencar unilateralment els pactes que haguem establert amb Catalunya. En canvi, Catalunya estarà obligada a complir els pactes, sempre.
 • La incorporació de Catalunya a Espanya serà total i irreversible. Catalunya no podrà demanar mai tornar a la situació anterior.

Ho acceptaries?


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada