dijous, 25 de juny del 2015

Per cada normativa a favor del català se n’aproven 32 que imposen el castellà a Catalunya

La Plataforma per la llengua ha palesat que s'han aprovat 64 noves disposicions que obliguen l'ús del castellà a Catalunya i 2 que obliguen a usar el català.

La Plataforma per la Llengua ha fet públic un estudi de novetats legislatives en matèria lingüística a Catalunya corresponent al 2014. L'entitat ha comprovat que, com a mínim, s'han incorporat a l'ordenament jurídic 64 noves disposicions que imposen el castellà a Catalunya i només 2 que imposen el català. També s'ha aprovat una normativa estatal que obliga a usar la llengua de signes espanyola en un cicle formatiu a Catalunya i una altra, autonòmica, que obliga les administracions catalanes a atendre a qui se'ls adreça en la llengua de signes catalana.

A més de les normatives que s'incorporen a l'ordenament jurídic, l'Administració central espanyola ha aprovat 6 bases de convocatòries que exigeixen algun ús del castellà. L'Administració catalana ha aprovat 14 bases de convocatòries que exigeixen algun ús del català i 1 que exigeix usar el castellà. Sumades a les normatives de caràcter permanent computem 71 disposicions en favor del castellà i 16 en favor del català.

L'obligació d'usar el castellà es manifesta principalment en àmbits com ara el requisit a les empreses i ciutadans de presentar la documentació i les sol·licituds en aquesta llengua (amb 23 disposicions aprovades per l'Administració espanyola el 2014), en l'etiquetatge i instruccions d'ús de productes (amb 14) i el requisit de coneixement de la llengua per exercir una professió o optar a un títol o ensenyament (amb 11). Destaquen en aquest àmbit la normativa que obliga a acreditar el castellà per accedir a determinades places en el món sanitari o la que obliga les administracions a posar un telèfon d'atenció a les víctimes d'accidents aeris només en castellà i anglès.

També s'han detectat normatives que obliguen a usar el castellà en l'ensenyament (10), en la imatge de les institucions (7), en l'expedició de títols i llicències (4) o en la toponímia (1). En podem destacar el Reial decret 591/2014, que atorga un ajut econòmic als pares que no puguin escolaritzar els fills en castellà en l'ensenyament públic perquè puguin fer-ho en el privat, però no ho preveu per als pares que no puguin escolaritzar els fills en català o en cap altra llengua espanyola.

Mentre la imposició del castellà amb noves disposicions el 2014 és aclaparadora, l'obligació d'usar el català es limita a una llei que obliga a senyalitzar amb la paraula "rebaixes", en català, els períodes de l'any amb productes rebaixats i l'ordre que inaugura el Pla de formació Aprenent i treballant que estableix el català com a llengua en les formacions i materials didàctics del programa, independentment que també se n'utilitzin d'altres.

L'ONG del català vol alertar també de les conseqüències del poc reconeixement oficial del català. Cal tenir en compte que el fet que el català no sigui llengua oficial ni de l'Estat espanyol ni de la Unió Europea està afavorint la imposició del castellà per 26 reglaments europeus i internacionals que obliguen a usar una llengua oficial d'aquestes institucions. Aquests 26 reglaments deixaran de ser impositius i de perjudicar el català el dia que la llengua catalana sigui l'oficial de l'Estat a Catalunya i llengua oficial de la Unió Europea.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada