dissabte, 30 de gener del 2016

Gabriel Fernàndez: «"Patria grande" (o una República per a tothom)»

«Això sí, una "patria grande" de veritat, inclusiva, on tots puguem sentir-nos convocats a formar part, i que doni igual on hàgim nascut o d'on venim»

M’estreno en aquest espai –i per ser-te honest des del principi apreciat lector- amb una intenció molt clara: la d'ajudar a connectar a molts dels ciutadans catalans que com jo hem nascut en altres llocs del planeta, amb aquest moment social i polític tan singular que estem vivint com a país. Raó per la qual aniré escrivint evidentment pensant en els/les lectors/es habituals de NacióDigital però dirigint-me al mateix temps i molt especialment a una part de la població que encara no ho fa, és a dir "a vos".

I segurament per això començo parlant-te de "pàtria". Així, clarament, de primera i sense cap complex. Quina culpa tinc jo (o vos) que per aquestes latituds a la paraula "pàtria" uns impresentables l'hagin segrestat, primer els de la dictadura franquista i després alguns altres en nom d'un internacionalisme molt curiós... Però si vos i jo sabem perfectament que quan diem "pàtria" estem dient dona, fill, jubilat, treballadora, autònom, mestra, obrer, pagès, aturat, famílies... Que parlem d'aquell lloc en el món on vivim, treballem, somiem, estudiem, gaudim, patim, estimem ... On ens sentim part i dipositem bona part de les nostres esperances i il·lusions per aconseguir una cosa tan bàsica i elemental, però sens dubte la més important de la nostra existència: la possibilitat de ser feliç. Això sí, una "patria grande" de veritat, inclusiva, on tots puguem sentir-nos convocats a formar part, i que doni igual on hàgim nascut o d'on venim, perquè el veritablement important és cap a on anem. Perquè més del 14% dels 7,5 milions de catalans hem nascut fora de l'actual estat espanyol i això no és un detall menor. Som molts. Tenim per això una bona part de la capacitat de decisió per fer possible aquesta "patria grande" que tants esperem, la nova República per a tots/es. Serem també nosaltres si així ho volem, pares i mares fundadors/es de la República Catalana. Ni més ni menys.


Una República de veritat ha de ser un projecte viscut, impulsat i desenvolupat amb, per i per a tots/es els seus ciutadans/es. Per això la participació activa dels catalans "nouvinguts" en el procés constituent és fonamental, necessària i justa. I aquesta implicació només es farà realitat si la República catalana conquesta en bona llei el nostre cor i consciència, hàgim nascut a Bogotà o Mollet.

Vos i jo sabem que la major o menor il·lusió i confiança dependrà que sigui un projecte ocupat i preocupat per la felicitat de la seva gent. On per exemple les lleis que regulen la integració de la població "nouvinguda" i dels fluxos migratoris no prengui com a model la nefasta Llei orgànica sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social (Llei 4/2000), coneguda popularment com La Llei d'estrangeria. Senzillament perquè en aquest tema tan delicat i sentit per a tants de nosaltres l'enfocament hauria de ser realitzat des dels drets humans de les persones. El naixement de la República catalana ens brinda a tots com a societat l'oportunitat de no continuar pensant en una part dels nostres ciutadans/es com a mers treballadors objectes de regularització, sinó com a persones i per això subjectes de dret. I aquest enfocament ho canvia tot, perquè entre altres coses dóna una raó importantíssima a milers de compatriotes perquè valgui la pena involucrar-se, participar i defensar el desafiament que significa fer realitat la nostra República catalana.

Patria grande! (o una República para todos/as)

Me estreno en este espacio –y para serte honesto desde el principio apreciado lector- con una intención muy clara: la de ayudar a conectar a muchos de los ciudadanos catalanes que como yo hemos nacido en otros lugares del planeta, con este momento social y político tan singular que estamos viviendo como país. Razón por la cual escribiré evidentemente pensando en los/as lectores/as habituales de Nació Digital pero dirigiéndome al mismo tiempo y muy especialmente a una parte de la población que aún no lo hace, es decir a vos.

Y seguramente por ello empiezo hablándote de "patria". Así, claramente, de primera y sin complejos. ¿Qué culpa tengo yo (o vos) que por estas latitudes a la palabra “patria” unos impresentables la hayan secuestrado, primero los de la dictadura franquista y después algunos otros en nombre de un internacionalismo muy curioso... Pero si vos y yo sabemos perfectamente que cuando decimos “patria” estamos hablando de mujer, niño, jubilado, trabajadora, autónomo, maestra, obrero, campesino, parado, familias... De aquel lugar en el mundo donde vivimos, trabajamos, soñamos, estudiamos, gozamos, sufrimos, amamos... Donde nos sentimos parte y depositamos buena parte de nuestras esperanzas e ilusiones para lograr algo tan básico y elemental, pero sin duda lo más importante de nuestra existencia: la posibilidad de ser feliz. Eso sí, una "patria grande" de verdad, inclusiva, donde todos podamos sentirnos convocados a formar parte, y que dé igual donde hayamos nacido o de donde venimos, porque lo verdaderamente importante es hacia dónde vamos. Porque más del 14% de los 7,5 millones de catalanes hemos nacido fuera del actual Estado Español y esto no es un detalle menor. Somos muchos. Tenemos por ello una buena parte de la capacidad de decisión para hacer posible esa “patria grande” que tantos esperamos, la nueva República para todos/as. Seremos también nosotros si así lo queremos, padres y madres fundadores/as de la República Catalana. Ni más ni menos.

Una República de verdad tiene que ser un proyecto vivido, impulsado y desarrollado con, por y para todos/as sus ciudadanos/as. Por ello la participación activa de los catalanes "nouvinguts" en el proceso constituyente es fundamental, necesaria y justa. Y esta implicación solo se hará realidad si la República catalana conquista en buena ley nuestro corazón y consciencia, hayamos nacido en Bogotá o en Mollet.

Vos y yo sabemos que la mayor o menor ilusión y confianza dependerá de que sea un proyecto ocupado y preocupado por la felicidad de su gente. Donde por ejemplo las leyes que regulen la integración de la población “nouvinguda” y de los flujos migratorios no tome como modelo la nefasta Ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (Ley 4/2000), conocida popularmente como La Ley de extranjería. Sencillamente porque en este tema tan delicado y sentido para tantos de nosotros el enfoque debería ser realizado desde los Derechos Humanos de las personas. El nacimiento de la Republica catalana nos brinda a todos como sociedad la oportunidad de no seguir pensando en una parte de nuestros ciudadanos/as como meros trabajadores objetos de regularización, sino como personas y por ello sujetos de derecho. Y este enfoque lo cambia todo, porque entre otras cosas da una razón importantísima a miles de compatriotas para que valga la pena involucrarse, participar y defender el desafío que significa hacer realidad nuestra República catalana.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada